Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 28.02.2019: Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jak ją napisać, stosować i uniknąć błędów

 Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – jak ją napisać, stosować i uniknąć błędów

Termin: 28 lutego 2019 r. (czwartek), godz. 9.00-16.00
Miejsce: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/ 98, SALA F0.02, budynek nr IV

Opis szkolenia

Umowa pośrednictwa to podstawowe narzędzie pracy pośrednika w obrocie nieruchomościami. To od niej zależy, jaki zakres obowiązków przyjmie na siebie pośrednik, jakie i czy wynagrodzenie otrzyma. Jak każde narzędzie powinna być łatwa w obsłudze, intuicyjna, a przede wszystkim skuteczna. Aktualny stan prawny sprawia, iż wiele wątków dotyczących umowy pośrednictwa nie jest do końca jasnych. Szczególnych trudności nastręcza zawieranie umów z konsumentami, z uwagi na liczne obowiązki wynikające z przepisów prawa, ograniczenia wynikające z zakazu stosowania postanowień niedozwolonych, jak również restrykcyjne podejście sądów i Urzędów Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podczas szkolenia krok po kroku przeanalizujemy wszystkie aspekty zawierania i wykonywania umowy pośrednictwa. Poruszymy nie tylko te, o których rozmawia się zwykle, jak kształtowanie wynagrodzenia, czy klauzuli wyłączności. Powiemy również o tych, nad którymi wydaje się przechodzić do porządku dziennego, a które mogą przysporzyć problemów na etapie dochodzenia roszczeń, jak prawidłowa identyfikacja klienta i oznaczenie przedsiębiorcy. Porozmawiamy o obowiązkach pośrednika związanych z ochroną danych osobowych. Pokaże, jak pracować w oparciu o różne systemy wynagrodzenie i opowiem, jakie konsekwencje tkwią w wynagrodzeniu prowizyjnym. Dowiesz się, co to jest nieuchronność wynagrodzenia i dlaczego hasło „0 %”, tudzież „Kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł. Opowiem również, jak przygotować się do ewentualnego postępowania sądowego i jak sformułować roszczenie o zapłatę.    

Program szkolenia:

 1. Czym jest umowa?
 2. Dlaczego warto znać podstawowe zasady zawierania umów?
 3. Co to jest zasada swobody umów i jakie są jej ograniczenia?
 4. Jaki charakter ma umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i jakie konsekwencje w praktyce z tego płyną?
 5. W jakiej formie zawierać umowę pośrednictwa?
 6. Umowa starannego działania, czy umowa rezultatu?
 7. Jak prawidło opisać pośrednika i jakie są konsekwencje błędów w tym zakresie?
 8. Pośrednik, czyli kto? Podstawowe pojęcia ustawowe.
 9. Weryfikacja i prawidłowa identyfikacja danych klienta.
 10. Jakie dane osobowe klienta i na jakiej podstawie mogę przetwarzać?
 11. Obowiązek informacyjny RODO.
 12. Spółka cywilna, spółki prawa handlowego, małżonkowie jako klienci pośrednika – na co zwrócić uwagę?
 13. Udzielanie pełnomocnictwa współpracownikom i zawieranie umów za pośrednictwem pełnomocników klientów.
 14. Zawierać umowę z jedną, czy obiema stronami transakcji?
 15. Opis zakresu czynności pośrednictwa – mniej, znaczy więcej.
 16. Kształtowanie wynagrodzenia pośrednika – nie tylko %.
 17. Jak określić datę wymagalności wynagrodzenia?
 18. Wynagrodzenie, odszkodowanie, zwrot kosztów - czego domagać się, jeśli klient wypowie umowę?
 19. Dlaczego hasła „0%” i „kupujący nie płaci” to nie jest najlepszy pomysł?
 20. Co to jest nieuchronność wynagrodzenia?
 21. Czy należy mi się wynagrodzenie, jeśli Klient poczeka do końca umowy i sprzeda nieruchomość sam?
 22. Jak zabezpieczyć się przed pominięciem?
 23. Tajemnica negocjacji – co to takiego i jak zrobić z niej użytek?
 24. Zawieranie umowy z konsumentem – niezbędne załączniki i oświadczenia
 25. Niedozwolone postanowienia umowne w umowach pośrednictwa
 26. Wzór umowy - pojęcie, o którym należy zapomnieć
 27. Indywidualne uzgodnienie postanowień umowy – jak to zrobić?
 28. Podstawa prawna wyłączności
 29. Jak zabezpieczyć wyłączność?
 30. Czy mogę zabronić Klientowi samodzielnej sprzedaży nieruchomości?
 31. Czy mogę domagać się wynagrodzenia, jeśli Klient sprzeda nieruchomość sam?
 32. Roszczenia pośrednika na wypadek naruszenia klauzuli wyłączności
 33. Jak skutecznie zastrzec karę umowną?
 34. Jak i na jakiej podstawie wypowiadać umowę pośrednictwa?
 35. Czy i jak Klient może wypowiedzieć umowę, choćby była zawarta na wyłączność i na czas określony?
 36. Dlaczego tak ważne jest doręczenie Klientowi dokumentu ubezpieczenia?
 37. Czy wynagrodzenie należy mi się, jeśli Klient „przeczekał mnie” i zawarł umowę sprzedaży tuż po zakończeniu umowy na wyłączność?
 38. Jak udowodnić udział pośrednika w transakcji?
 39. Umowa pośrednictwa w świetle orzecznictwa sądów i decyzji UOKiK.
 40. Dochodzenie roszczeń z umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Szkolenie poprowadzi:

radca prawny PIOTR DOBROWOLSKI - od 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.

Cena za udział w szkoleniu:

 • Członkowie SPPON i ich pracownicy/współpracownicy – 170,00 zł brutto,
 • Uczestnicy kursów: Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości – 200,00 zł brutto
 • pozostałe osoby – 230,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook