Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON 26 marca 2019

  Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 26.03.2019 r. (wtorek) na godz. 13:00 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Obrady odbędą się w Sali nr F0.02 (Budynek nr IV) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96-98.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 26.03.2019 r. na godz. 13:30, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Agnieszka Brol-Radzicka
Prezes SPPON

Facebook