Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

KASY FISKALNE - ZWOLNIENIE

 Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 20.12.2017 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Zgodnie z par. 2 ust. 1 zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej niż do 31.12.2018 r., czynności wymienione w załączniku do Rozporządzenia 
(pozycja nr 27 załącznika).


Tak więc w dalszym ciągu przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Treść Rozporządzenia - pobierz

Facebook