Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Kupię działkę „z zabudowanym sąsiadem”…

W Polsce około 30 proc. powierzchni jest objęte Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. Jeśli dany teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, sposobem na wybudowanie domu czy osiedla, jest uzyskanie Decyzji o Warunkach Zabudowy, czyli popularnej wuzetki (WZ). W chwili obecnej WZ wydaje się nawet wtedy, gdy na żadnej z działek bezpośrednio graniczących z nieruchomością nie ma zabudowań. Wystarczy, że znajdują się one w okolicy.

Projekt Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczący art. 61 nowelizacji Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakłada, że Decyzje o Warunkach Zabudowy będą wydawane tylko wtedy, jeśli nieruchomość graniczy bezpośrednio z co najmniej jedną działką już zabudowaną.

Dzisiaj uzyskanie WZ jest możliwe, gdy „co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji”. Po zmianach decyzję wolno będzie wydać, jeśli „działka budowlana ma wspólną, nie krótszą niż 4 m, granicę z co najmniej jedną działką zabudowaną budynkiem innym niż budynek pomocniczy”.

Oznacza to, że jeśli nie masz obok sąsiada, który się już pobudował, Ty też nic nie wbudujesz na swojej działce…

To samo dotyczy działek, które  graniczą z drogami, parkami, lasami czy nieużytkami. Ich właściciele w żaden sposób nie będą już mogli dostać WZ. Ci zaś, którzy sąsiadują z działkami budowlanymi, będą uzależnieni od ich właścicieli. Jeśli oni postawią budynki – będzie można wystąpić o WZ, jeśli nie, uzyskanie jej nie będzie możliwe. Poza tym jeden bok naszego terenu o długości minimum 4 m nie graniczy bezpośrednio z zabudowaną już działką, to nic na nim nie pobudujemy.

Dodatkowo wydane już WZ pozostaną ważne tylko przez 2 lata. Po tym czasie wygasną i nie będzie można na ich podstawie uzyskać pozwolenia na budowę.

Zmiany te będą odczuwalne nie tylko dla prywatnych właścicieli działek, ale przede wszystkim dla firm deweloperskich. Znaczna cześć inwestycji jest realizowana właśnie na podstawie Decyzji o Warunkach Zabudowy. Inwestorzy, którzy są w posiadaniu takich działek zostaną zmuszeni do jak najszybszego rozpoczęcia budowy. Jeśli tego nie zrobią, będą czekać tak długo, aż któraś z sąsiednich działek zostanie zabudowana.

Jeszcze gorzej, gdy dysponujemy terenem położonym np. na istniejącym osiedlu, ale z jednej strony jest park, a z drugiej mamy drogę lub pustą działkę, albo nasza działka jest otoczona drogami z każdej strony. Deweloperzy muszą jak najszybciej rozpoczynać inwestycje na takich terenach. Jeśli tego nie zrobią przed wejściem w życie nowych przepisów, zostaną z terenem, na którym nic nie pobudują. Co więcej, z oczywistych względów będzie problem ze sprzedażą tych działek.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa tłumaczy konieczność zmiany prawa troską o ład przestrzenny…

Na podstawie: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1076479,nowy-kodeks-urbanistyczno-budowlany-nie-pozwoli-budowac-domu-kolo-lasu.html

Facebook