Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Nowe Władze i Organy SPPON na lata 2019-2020 wybrane!

26 września Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON głosowało nad wyborem nowych Władz i Organów Stowarzyszenia.

Kadencja rozpocznie się 10 stycznia 2019 r.

 

Skład nowego Zarządu SPPON

Agnieszka Brol-Radzicka – Prezes

Członkowie Zarządu: Małgorzata Janucewicz, Agnieszka Paszulewicz, Sławomir Szostek, Aron Półtorak

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Krzysztof Wyrembak - Przewodniczący

Joanna Maciejak, Izabela Łączkowska - członkowie Komisji

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym został Szymon Sędek

 

Skład nowego Sądu Koleżeńskiego:

Jadwiga Reppel – Przewodnicząca

Magdalena Iwasiów, Joanna Kulska, Iwona Półtorak, Adam Staszak – członkowie Sądu

Facebook