Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Nowe Władze i Organy SPPON wybrane!

6 października Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON głosowało nad wyborem nowych Władz i Organów Stowarzyszenia.

Kadencja rozpocznie się 10 stycznia 2017 r.

 

Skład nowego Zarządu SPPON

Agnieszka Brol-Radzicka – Prezes

Członkowie Zarządu: Grzegorz Dobrowolski, Małgorzata Janucewicz, Joanna Maciejak, Aron Półtorak

 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Bożena Siedlecka - Przewodnicząca

Jadwiga Reppel, Krzysztof Wyrembak - członkowie Komisji

 

Rzecznikiem Dyscyplinarnym po raz kolejny została Katarzyna Myszka.

 

Skład nowego Sądu Koleżeńskiego:

Sławomir Szostek – Przewodniczący

Magdalena Iwasiów, Mirosława Karczewska, Joanna Kulska, Adam Staszak – członkowie Sądu

 

Facebook