Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON 19 marca 2020

ZEBRANIE ODWOŁANE/ ZAWIESZONE

Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 19.03.2020 r. (czwartek) na godz. 13:00 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Obrady odbędą się w Sali nr F0.02 (Budynek nr IV) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96-98.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 19.03.2020 r. na godz. 13:30, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Agnieszka Brol-Radzicka
Prezes SPPON

Facebook