Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Wybory władz PFRN. Grzegorz Dobrowolski Wiceprezydentem PFRN.

W dniu 15 czerwca 2016 roku  odbyły się wybory członków Zarządu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2016/18. Głosami delegatów Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN do zarządu zostali wybrani:

  • Dobrowolski GrzegorzWiceprezydent
  • Gutowski Janusz  Wiceprezydent

Członkowie zarządu:

  • Joks Marlena
  • Liberda Elżbieta
  • Maciejowski Grzegorz
  • Tur Aleh

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

  • Starzyk Stanisław - Przewodniczący
  • Wilczyńska Henryka
  • Czarnek Michał

 

Przypominamy, że funkcję Prezydenta Rada Krajowa PFRN - Delegaci Stowarzyszeń zrzeszonych w PFRN w wyniku głosowania powierzyli w dniu 12 stycznia 2016 roku Panu Andrzejowi Pióreckiemu. 

 

Nowo wybranym członkom organów statutowych serdecznie gratulujemy i jednocześnie dziękujemy ustępującemu Zarządowi.

Facebook