Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Zarząd SPPON zwołuje na dzień 22.03.2017 r., na godz. 12:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON.

  Szanowni Państwo,


Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 22.03.2017 r., na godz. 12:30 Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków SPPON. Obrady odbędą się w Sali Konferencyjnej  budynek IV sala F0.02 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96/98. W przypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Walne Zebranie na dzień 22.03.2017 r. na godz. 13:00, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).
 
 
Agnieszka Brol-Radzicka
Prezes SPPON

Facebook