Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

OFERTA UBEZPIECZENIA OC DLA POŚREDNIKÓW

OFERTA SAGA BROKERS

 

Informujemy, że przygotowana przez SAGA Brokers propozycja w zakresie ubezpieczenia OC pośrednika w obrocie nieruchomościami jest dostępna na stronach serwisu internetowego www.sagabrokers.pl

Dlaczego oferta SAGA Brokers?

 • dwóch ubezpieczycieli do wyboru: Concordia, PZU
 • atrakcyjne zniżki - do 60%
 • niskie składki - już od 170 zł
 • wysokie sumy gwarancyjne - do 1,5 mln EUR
 • szeroki zakres ubezpieczenia
  • ochrona pracowników (nawet działań umyślnych)
  • brak regresu w przypadku rażącego niedbalstwa
  • możliwość rozszerzenia o ryzyka dodatkowe
 • asysta przy likwidacji szkody - działamy zawsze jako pełnomocnik pośrednika
 • doświadczenie - wieloletnia współpraca z PFRN

Aby zapoznać się z ofertą ubezpieczenia zapraszamy do kontaktu z SAGA Brokers www.sagabrokers.pl

 

OFERTA WIENER

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami z włączeniem:

 • rezygnacji z przysługującego Ubezpieczycielowi prawa dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania za szkodę (prawa do regresu), będącą wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osób, za które ponosi odpowiedzialność
 • ochrony w przypadku szkód spowodowanych winą umyślną osób pracujących pod nadzorem Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu do tych osób

Do ubezpieczenia mogą przystępować:

 • tylko i wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność/ właściciele spółek, będący członkami SPPON

Do ubezpieczenia przystąpić można w dowolnym terminie w ciągu roku. Będzie ono wówczas obowiązywało od daty przystąpienia do 31 grudnia 2019. Składka zostanie obliczona proporcjonalnie co do ilości miesięcy pozostawania w mocy Ubezpieczenia.

Deklarację przystąpienia należy przesyłać do biura SPPON mailem (sppon@sppon.pl

suma gwarancyjna składka roczna
25.000 EUR (minimalna) 180 PLN*
500.000 PLN 250 PLN*
1.000.000 PLN 550 PLN*
2.000.000 PLN 1400 PLN*

*Wysokość składki przy bezszkodowym przebiegu dotychczasowego ubezpieczenia u dowolnego Ubezpieczyciela. W przypadku występowania szkód w okresie ostatnich lat, składka może ulec podwyższeniu.

Facebook