Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Kurs Specjalistyczny: ZARZĄDZANIE NAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH - start 15 listopada 2019

 KURS ODWOŁANY

 

KURS SPECJALISTYCZNY: Zarządzanie Najmem Lokali Mieszkalnych 

Po sukcesie, jaki odniosły Kursy Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości Komisja Edukacji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowała program kursu specjalistycznego: Zarządzanie Najmem Lokali Mieszkalnych.

Tytuł Specjalisty PFRN to kolejny, po kursach Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami oraz Zarządcy Nieruchomości, krok gwarantujący wysokie kompetencje w zawodzie, a także chroniący klientów przed nieuczciwymi oraz nierzetelnymi praktykami. Tego rodzaju gwarancje są szczególnie ważne w czasach, gdy zawód pośrednika i zarządcy może wykonywać każdy.

Tytuł Specjalisty PFRN nadaje Polska Federacja Rynku Nieruchomościami i potwierdza uzyskanie tytułu stosownym certyfikatem oraz wpisem do rejestru Specjalistów PFRN, będącego częścią Centralnego Rejestru Pośredników i Zarządców PFRN.

Tytuł Specjalisty Zarządzania Najmem Lokali Mieszkalnych PFRN może uzyskać osoba, która:

  • Posiada Licencję Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN i/lub Licencję Zarządcy Nieruchomości PFRN,
  • ukończy kurs specjalistyczny Zarządzanie Najmem Lokali Mieszkalnych,
  • zda egzamin z ww. kursu specjalistycznego z wynikiem pozytywnym.

Osoba, która ukończy kurs specjalistyczny z wynikiem pozytywnym, składa do PFRN za pośrednictwem SPPON "wniosek" o nadanie tytułu Specjalisty PFRN. Z chwilą wpisu do rejestru Specjalistów PFRN osoba ta może posługiwać się tytułem Specjalisty Zarządzania Najmem Lokali Mieszklanych PFRN.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które chcą  poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu i zarządzania nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości. Zajęcia obejmują 38 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 2 zjazdów w trybie zaocznym w piątkowe popołudnia, soboty i niedziele.
 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu,
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu,
  • składa się z części wykładowej (28 godzin) i ćwiczeniowej/praktycznej (10 godzin) - łącznie 38 godzin edukacyjnych,
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 15 listopada 2019 r.

Harmonogram zajęć

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na dole strony. 

Miejsce odbywania się zajęć:
II Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Sopocie, Al. Niepodległości 751

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin kończący kurs, umożliwiający zdobycie tytułu Specjalisty):

  • 950,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT), możliwość wpłaty w 2 ratach po 475,00 zł każda, I rata płatna do dnia 08.11.2019, II rata płatna do dnia 20.11.2019

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 
501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl

 

Facebook