Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Kursy Zawodowe

  1. Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy: POŚREDNIK i ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
  2. EGZAMIN - Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami/ Zarządca Nieruchomości

     Informujemy, że najbliższy termin egzaminu na Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami i Zarządcę Nieruchomości odbędzie się 5 czerwca (piątek) 2020 r. o godz. 16.00 - pośrednik, godz. 17.10 - zarządca. Miejsce: Dom Kultury Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 3 Czas trwania: 60 minut Egzamin: w formie pisemnej - 50 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt) + 3 pytania opisowe (za każdą odpowiedź maksymalnie 3 punkty), suma punktów – 59, pozytywny wynik egzaminu – minimum 40 punktów. Do egzaminu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby, które zakończyły ostatnie edycje kursu Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami i Zarządca Nieruchomości (edycje: styczeń-luty 2020) oraz osoby, które wcześniej kontaktowały się z biurem SPPON, otrzymały zgodę na przystąpienie do egzaminu oraz dokonały wpłaty za egzamin.

  3. Kurs POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - start 6 czerwca 2020

     KURS: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem   Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 4 zjazdów w trybie zaocznym w soboty i niedziele. Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

Facebook