Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Kursy Zawodowe

  1. Dlaczego warto zapisać się na nasze kursy: POŚREDNIK i ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
  2. Kurs POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI: tryb ON-LINE start 20 listopada 2020

       KURS: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH potwierdzona europejskim certyfikatem
    Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie zdalnym w piątki popołudniami i soboty, egzamin organizowany jest ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach w trybie stacjonarnym. Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.

  3. EGZAMIN - Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami 21.11.2020

Facebook