Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Kurs on-line POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI - start 11 czerwca 2021

  KURS ON-LINE: POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

PRAKTYCZNA WIEDZA O NIERUCHOMOŚCIACH

potwierdzona europejskim certyfikatem


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które posiadają minimum średnie wykształcenie i chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę w zakresie obrotu nieruchomościami, niezbędną do pracy w charakterze pośrednika w obrocie nieruchomościami. Każdy uczestnik naszego kursu otrzyma praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu. Zajęcia obejmują 60 godzin edukacyjnych i prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Zajęcia odbywają się w formie 5 zjazdów w trybie zdalnym w piątki popołudniami i soboty, egzamin organizowany jest ok. 2 tygodni po ostatnich zajęciach w trybie stacjonarnym.

Po naszym kursie uczestnicy pozyskają umiejętności interpretacji kluczowych przepisów prawnych dotyczących zagadnień nieruchomości. W ramach programu kursu kładziemy również nacisk na zagadnienia techniczne i ekonomiczne, których opanowanie pozwala w sposób skuteczny i bezpieczny przeprowadzać transakcje na rynku nieruchomości.
 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs?

  • program skupia się wokół tematów i zagadnień niezbędnych do wykonywania zawodu
  • precyzuje umiejętności jakie pozyska każdy uczestnik kursu
  • składa się z części wykładowej (60%) i ćwiczeniowej/praktycznej (40%) - łącznie 60 godzin edukacyjnych
  • wskazuje literaturę oraz prezentuje zakres przepisów prawnych dla każdego modułu tematycznego
  • po odbyciu kursu istnieje możliwość podjęcia pracy w biurach nieruchomości pośredników zrzeszonych w SPPON

Kurs realizowany w oparciu o  program edukacyjny Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości opracowany na podstawie europejskiego profilu kompetencyjnego pośrednika w obrocie nieruchomościami zatwierdzonego przez CEPI (Europejską Radę Nieruchomości).

Ukończenie kursu daje możliwość uzyskania licencji "Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami PFRN" szczegóły znajdują się TUTAJ.

Najbliższy termin rozpoczęcia kursu: 11 czerwca 2021 r.

Harmonogram zajęć - kliknij

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na dole strony. 

Miejsce odbywania się zajęć: tryb on-line (egzamin –  w trybie stacjonarnym)

 

Koszt udziału w kursie (cena obejmuje egzamin kończący kurs, umożliwiający zdobycie licencji PFRN):

  • 1.800,00 zł brutto (cena zawiera 23% VAT), możliwość wpłaty w 2 ratach po 900,00 zł każda, I rata płatna do dnia 25.05.2021, II rata płatna do dnia 07.06.2021

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku odpowiedniej ilości chętnych! Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formy zajęć na zajęcia stacjonarne.

Osoby chcące wziąć udział w kursie proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z biurem SPPON: 
501 614 120, 58 661 79 37, sppon@sppon.pl

 

Facebook