Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Członkowie seniorzy

Według Statutu SPPON (§ 18 a): 
1. Członkiem seniorem może być osoba fizyczna, będąca poprzednio członkiem zwyczajnym, która była członkiem SPPON przez okres nie krótszy niż 8 lat i zaprzestała działalności zawodowej związanej z obrotem nieruchomościami. 
2. Statut członka seniora nadaje zarząd SPPON w drodze uchwały z własnej inicjatywy, na wniosek zainteresowanego, na wniosek członka Stowarzyszenia. 
3. Członek senior posiada prawa członka zwyczajnego poza wymienionymi w § 10 lit a.
4. Członek senior zwolniony jest z obowiązków określonych w § 11 pkt 3 
 
CZŁONKOWIE SENIORZY SPPON:
 
1. Andrzej Czaja
2. Janina Łączkowska
3. Zygmunt Kajtoch
4. Barbara Kucharek
5. Elżbieta Mielcarzewicz
6. Maria Poterała
7. Krystyna Prokaziuk
8. Jadwiga Reppel
9. Henryk Jankowski
 

Facebook