26 września 2018 - SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPPON

 Szanowni Państwo,

Na podstawie §24 pkt 3 oraz §27 pkt 1 Statutu SPPON, Zarząd SPPON zwołuje na dzień 26.09.2018 r. (środa) na godz. 16:00 Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON.

Obrady odbędą się w Sali nr F.017 (Budynek nr IV) w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, Aleja Zwycięstwa 96-98.

Wprzypadku braku kworum w pierwszym terminie (minimum 50% członków mających czynne i bierne prawo wyborcze), Zarząd SPPON zwołuje Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków SPPON na dzień 26.09.2018 r. na godz. 16:30, które będzie ważne bez względu na liczbę obecnych członków mających czynne i bierne prawo wyborcze (miejsce obrad jak wyżej).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Prezes SPPON.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Wskazanie protokolanta.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Sprawozdanie Zarządu SPPON za okres od 01.01.2018 r. do 26.09.2018 r. oraz informacje na temat bieżącej działalności Zarządu.
 7. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa SPPON w kadencji 2019-2020.
 8. Przedstawienie programów wyborczych kandydatów na stanowisko Prezesa SPPON.
 9. Głosowanie nad wyborem Prezesa SPPON w kadencji 2019-2020.
 10. Zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 11. Głosowanie nad wyborem członków Zarządu SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 12. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 13. Głosowanie nad wyborem Rzecznika Dyscyplinarnego SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 14. Zgłaszanie kandydatur na trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 15. Głosowanie nad wyborem trzech członków Komisji Rewizyjnej SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 16. Zgłaszanie kandydatur na pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 17. Głosowanie nad wyborem pięciu członków Sądu Koleżeńskiego SPPON w kadencji 2019 – 2020.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie obrad.

 

Agnieszka Brol-Radzicka
Prezes SPPON

Facebook