Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 03.09.2020: Nowelizacja prawa budowlanego 2020

   Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie STACJONARNE:

„Nowelizacja prawa budowlanego w 2020r. – znaczenie prawne i praktyczne dla rynku nieruchomości”

 

Termin: 3 września 2020 r., godz. 9.00-14.00

 

Miejsce: Dom Kultury (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młyniec"), Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 3

 

Cel szkolenia:

Wskazanie zakresu nowelizacji prawa budowlanego obowiązującej od dnia 19 września 2020r. w zakresie zmian związanych z wymogami koniecznymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – zakres i forma projektu oraz innymi decyzjami i uzgodnieniami koniecznymi do rozpoczęcia robót budowlanych, zmiany katalogu obiektów nie wymagających pozwolenia na budowę, zmian istotnych i nieistotnych związanych z projektem w trakcie prowadzenia robot budowlanych, zasad legalizacji obiektów budowlanych i nowych terminów uzgadniania warunków zasilania w media obiektów i innych ważnych zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy.

 

PLAN SZKOLENIA:

 1. Zakres i uzasadnienie uchwalonej nowelizacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.
 2. Zmiany związane z procedurą przygotowania realizacji inwestycji przez inwestora-katalog dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych po nowelizacji ustawy prawo budowlane
 3. Nowy podziała projektu inwestycji na; projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny.
 4. Organy właściwe do przyjęcia i weryfikacji dokumentacji budowlanej od inwestora, nowe terminy i sankcje dla podmiotów związane z uzgodnieniami dotyczącymi projektów.
 5. Katalog robót budowlanych i zasady ich realizacji związane z formą rozpoczęcia robót budowlanych – decyzja o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych.
 6. Katalog robót budowlanych i obiektów nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.
 7. Zmiany związane z wykonywaniem, wymianą i remontem instalacji gazowych w istniejących obiektach budowlanych oraz bezpieczeństwem pożarowym obiektów budowlanych.
 8. Objęcie obowiązkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę robót budowlanych i obiektów budowlanych z urzędu lub na wniosek inwestora – szczegółowe uregulowania.
 9. Katalog zmian istotnych i nieistotnych po nowelizacji ustawy prawo budowlane wraz z nowymi zasadami zmiany przeznaczenia części lub całości obiektu budowlanego.
 10. Nowe zasady legalizacji obiektów budowlanych lub ich części, które zostały wykonane przed 20 laty.
 11. Szczegółowa procedura związana z w/w formą legalizacji obiektów budowlanych lub ich części.
 12. Inne zmiany istotne dla właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości.

Szkolenie poprowadzi: 

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizujący się w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Cena za udział w szkoleniu:

 • Członkowie SPPON (wyłacznie) - 100,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 140,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook