Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 06.02.2020: Zmiany stanu prawnego na rynku nieruchomości 2019/2020

 Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Zmiany stanu prawnego na rynku nieruchomości 2019/2020

Termin: 6 lutego 2020 r. (czwartek), godz. 10.00-16.00

Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, SALA B016-018

Opis

Miniony rok przyniósł szereg zmian, których przyswojenie jest dla praktyków runku nieruchomości niezbędne. Kilka z nich dotyczy bezpośrednio tematyki związanej z obrotem nieruchomościami, jak choćby zmiany ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, czy zmiany ustawy o własności lokali, które zainteresują przede wszystkim zarządców nieruchomości. Pewnym modyfikacjom uległy przepisy dotyczące najmu lokali mieszkalnych, w tym zasady ustalania kaucji w lokalach mieszkalnych. Właśnie weszło lub wejdzie w życie natomiast dużo takich zmian, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, w tym i profesjonalistów rynku nieruchomości. Już dziś każdy pośrednik powinien zadbać o szczegółowe dokumentowanie transakcji zawieranych z przedsiębiorcami, ponieważ wracające do procedury cywilnej postępowania w sprawach gospodarczych niemalże wyłączy możliwość prowadzenie dowodu z przesłuchania świadków. Od 1 stycznia 2020 r. transakcje, których wartość przekracza kwotę 15 000 zł muszą być dokonywane wyłącznie na rachunki bankowe ujawnione na tzw. białej liście podatników vat. Pominięcie tego obowiązku skutkować będzie brakiem możliwości zakwalifikowania takiego wydatku jako kosztu uzyskiwania przychodu. W połowie października zacznie działać Rejestr beneficjantów rzeczywistych, zatem pośrednicy będący podmiotami obowiązanymi w rozumieniu ustawy AML muszą zweryfikować związane z tym faktem obowiązki. Ponad rok obowiązywania RODO pozwala już wyciągnąć pewne wnioski co do tego, jak kształtować będzie się praktyka orzecznicza Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Warto te wnioski przeanalizować. O tych i szeregu innych spraw będziemy rozmawiać na szkoleniach, w tradycyjnej, warsztatowej formule. 

Szkolenie poprowadzi:

radca prawny PIOTR DOBROWOLSKI - od 11 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.
 

Cena za udział w szkoleniu:

  • Członkowie SPPON (wyłacznie) – 200,00 zł brutto,
  • pozostałe osoby – 300,00 zł brutto

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  - pobierz

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook