Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 22.06.2020: Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

  Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie STACJONARNE:

Działki budowlane - stan prawny i faktyczny - kompendium wiedzy pośrednika w obrocie nieruchomościami

 

Termin: 22 czerwca 2020 r., godz. 10.00-15.00

Miejsce: Dom Kultury (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młyniec"), Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 3

 

PLAN SZKOLENIA:

  1. Definicja nieruchomości i pojęcia działki budowlanej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
    
  2. Stan prawny nieruchomości gruntowych – działek, dokumenty niezbędne do jego uregulowania – praktyka zawierania umów sprzedaży nieruchomości gruntowych
    
  3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. – podstawowy akt prawny regulujący możliwość zabudowy działek – zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy
    
  4. Przeznaczenie działki w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego i możliwość zmiany przeznaczenia – tryb i procedura
    
  5. Brak planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego i procedura uzyskania decyzji administracyjnej zgodnie – art. 61 ustawy – decyzja o warunkach zabudowy
    
  6. Właściwa interpretacja treści decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę – przeniesienie praw do w/w decyzji przy umowie sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność zawodowa i cywilna pośrednika
    
  7. Opłaty z tytułu renty planistycznej – zmiana przeznaczenia działki i wzrost wartości działki w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat
    
  8. Opłaty z tytułu budowy infrastruktury technicznej – koszty ponoszone przez Gminę i właścicieli nieruchomości w wyniku inwestycji w infrastrukturę – tryb uchwalenia, procedura zaskarżenia i wysokość opłat
    
  9. Brak zgody pomiędzy współwłaścicielami działek i spory graniczne, jako podstawowa przeszkoda w prawidłowym obrocie działkami budowlanymi i procesie regulacji stanów prawnych nieruchomości
    
  10. Służebności osobiste i inne prawa rzeczowe ograniczone, a stan prawny i faktyczny nieruchomości gruntowej – problemy prawne i faktyczne wynikające w pracy i praktyce pośrednika w obrocie nieruchomościami
    
  11. Zagadnienie dostępu i dojazdu do działki jako jeden z elementów stanu prawnego nieruchomości gruntowej – ustanowienie dojazdu i dojścia w formie służebności drogowej, a dostęp do nieruchomości przez wjazd do drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej
    
  12. Podatki i opłaty publiczne przy zbywaniu nieruchomości – działek gruntowych, ciążące na właścicielach i użytkownikach wieczystych działek, a ochrona  kontrahenta pośrednika.

Szkolenie poprowadzi: 

Adam Kudyk - prawnik i pośrednik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Infrastruktury; specjalizujący się w zakresie umów: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych związanych z obrotem nieruchomościami, postępowań prawnych związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości i innych zagadnień z dziedziny nieruchomości oraz obsługi firm deweloperskich i zagranicznych inwestorów.

Cena za udział w szkoleniu:

 • Członkowie SPPON (wyłacznie) - 100,00 zł brutto,
 • pozostałe osoby – 140,00 zł brutto

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook