Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Szkolenie 27.04.2020: Zabezpieczenie wynagrodzenia pośrednika

  Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

zaprasza na szkolenie:

Zabezpieczenie wynagrodzenia pośrednika

Termin: 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek), godz. 10.00-16.00

Miejsce: szczegóły wkrótce

Opis

Obserwacja rynku nieruchomości i orzecznictwa sądów na tle umów pośrednictwa skłania do refleksji, iż umowa ta stała się umową wysokiego ryzyka. Niestety, ryzyko to polega na powtarzających się odmowach zapłaty należnego pośrednikom wynagrodzenia i poszukiwaniu sposobności do zakwestionowania poczynionych wcześniej ustaleń. Konieczne zatem jest nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania umowy, projektowania odpowiednich zabezpieczeń, ale i jej umiejętnego wykonywania, zgodnie z przyjętymi wcześniej założeniami. Na szkoleniu omówione zostaną zasady konstruowania bezpieczników w dokumentach stosowanych przez pośredników w obrocie nieruchomościami, mechanizmy stosowane przez klientów w celu uchylania się od zapłaty wynagrodzenia oraz wskazane metody przeciwdziałania i neutralizowania nagannych praktyk. 

 Cel szkolenia

  • Usystematyzowanie wiedzy na temat sposobów zabezpieczeń wynagrodzenia
  • Uporządkowanie wiedzy na temat rodzajów i sposobu dochodzenia roszczeń
  • Zapoznanie uczestników z obowiązującym orzecznictwem.

 

Szkolenie poprowadzi:

radca prawny PIOTR DOBROWOLSKI - od 11 lat wykonuje zawód radcy prawnego we własnej kancelarii i tak samo długo zajmuje się tematyką związaną z prawem nieruchomości. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kolejnym etapem była aplikacja radcowska w Okręgowej Izbie Radów Prawnych w Poznaniu, a po niej własna praktyka, która trwa do dziś.
Zajmuje się prawem nieruchomości w szerokim tego słowa znaczeniu. Pomaga pośrednikom w obrocie nieruchomościami i zarządcom nieruchomości w ich codziennej pracy. Opracowuje umowy pośrednictwa i reprezentuje pośredników w sporach sądowych. Doradza inwestorom, prowadzi audyty nieruchomości i regulację ich stanów prawnych. Reprezentuje Klientów w sporach sądowych i administracyjnych związanych z nieruchomościami, takich jak: znoszenie współwłasności nieruchomości, zasiedzenia, wywłaszczenia, postępowania eksmisyjne, dochodzenie roszczeń z tytułu wad budynku. Negocjuje i projektuje umowy dotyczące obrotu nieruchomościami i korzystania z nich, wśród nich umowy najmu, którym to zagadnieniem interesuje się w szczególności. Drugim obszarem praktyki zawodowej Pana Piotra jest prawo rodzinne. Prowadzi spory o rozwód, alimenty, władzę rodzicielską, wykonywanie kontaktów z dzieckiem, czy podział majątku małżeńskiego po rozwodzie.
Równolegle z wykonywaniem zawodu radcy prawnego, zajmuje się dydaktyką. Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia, wykłada, jest promotorem prac dyplomowych i egzaminuje. Jest wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na stałe współpracuje z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Wykładał w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi oraz w Wielkopolskim Centrum Nieruchomości w Poznaniu.
Swoje obserwacje z dziedziny prawa nieruchomości, tego istniejącego i tego projektowanego stara się ubierać w krótkie komentarze, które publikuje na swoim profilu na Facebooku.
 
Ceny obowiązujące do dnia 22.04.2020:
  • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 200,00 zł brutto, 
  • pozostałe osoby – 300,00 zł brutto.

Ceny obowiązujące od dnia 23.04.2020:

  • Członkowie SPPON (wyłącznie) – 250,00 zł brutto,
  • pozostałe osoby – 350,00 zł brutto.

 

PROGRAM SZKOLENIA - pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  - pobierz

Skontaktuj się z biurem SPPON:
sppon@sppon.pl, 501 614 120

Facebook