Komisja MLS

Piotr Szmidt – Przewodniczący    
nr licencji 342 
Jerzy Rajzer 
nr licencji 795
 
Teresa Nielepkowicz-Olak  
nr licencji 882
Aleksandra Osicka   
nr licencji  6810
Adam Staszak  
nr licencji 2345

 

Facebook