Stowarzyszenie Pomorskie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Regulamin Sądu Koleżeńskiego

Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Stowarzyszenia Pomorskiego Pośredników w Obrocie Nieruchomościami zwanego dalej SPPON oraz niniejszego regulaminu (dostępny po kontakcie z Biurem SPPON).

Facebook